Projectmanagement
Zoekfilters wijzigen
vinden de
Huis

Projectmanagement

Vertrouwen op de verkeerde mensen kan vaak duur uitvallen. In de bouwnijverheid vereist de complexiteit van de verschillende plaatselijke wetten en stedenbouwkundige voorschriften vaak een interpretatie die evenzeer gebaseerd is op het soort ingreep en de ligging van het onroerend goed als op het bevoegde overheidsorgaan.

Voor wie zijn woning wil aanpassen, van een kleine verbouwing tot een totale renovatie of de aanleg van een zwembad, een tennisbaan of zelfs een ondergrondse fitnessruimte, biedt itcasa een complete en professionele projectmanagementdienstaan.

Itcasa kan u alle fasen van het project tonen en u deskundig en onpartijdig advies geven gedurende de hele looptijd, van de haalbaarheidsstudie tot de ontwikkeling van het project, van de definitie van de technische, financiële, wettelijke en administratieve aspecten, over de keuze van de materialen, tot de uitvoering en de latere keuring van de werken, dit alles met het oog op een optimale kwaliteit, tijd en kosten van elk project.

Als u nog geen betrouwbare medewerkers hebt , kan itcasa u voorstellen en u helpen bij het kiezen van een of meer professionals onder ingenieurs, architecten, binnenhuisarchitecten, landmeters, technici, metselaars, loodgieters, elektriciens of gespecialiseerde arbeiders, afhankelijk van uw behoeften en het type project.

Indien voor het project vergunningen of verschillende rapporten vereist zijn, zal itcasa, samen met uw professionele technici, de voorbereiding ervan coördineren en ze voorleggen aan de bevoegde instanties om de eventuele goedkeuring of nulla osta te verkrijgen.

Tijdens het project zal itcasa u periodiek op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden, zodat u, ook als u niet aanwezig bent, rustig kunt slapen in de wetenschap dat het project volgens planning en volgens de geldende voorschriften verloopt.